Szukaj na stronie

Ojciec Berthier dał naszej wspólnocie zakonnej nazwę Świętej Rodziny i podał nam ją za wzór. Pobudzeni przez naszego Założyciela Jana Berthiera kładziemy nacisk, jako Misjonarze Świętej Rodziny, na duszpasterstwo rodzin. Chrześcijańskie rodziny są małymi Kościołami. W nich urzeczywistnia się Królestwo Boże i przez swoje promieniowanie oddziałują one pobudzająco na innych ludzi. W duchu ojca Jana duszpasterstwo rodzin jest dla nas także apostolatem powołań.