O nas

Propozycje

Duchowe Wspieranie Małżeństw

Rekolekcje

Zapisy

Kontakt

FanPage

Nagrania audio

Pomoce i informacje dla osób, które już kontynuują modlitwę

Szukaj na stronie

Modlitwa małżeńska

Racz, Panie, miłościwie przyjąć pokorne prośby nasze i dobrotliwą opieką swoją otoczyć to, coś ustanowił dla rozmnażania rodzaju ludzkiego, tak żeby związek nasz małżeński, za Twoją sprawą zawarty, przy Twej pomocy z dnia na dzień mocniejszym się stawał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Boże i Ojcze nasz, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi, błogosław miłość naszą i małżeństwo nasze. Błogosław dzieci nasze, które nam w miłosierdziu Twoim dać raczyłeś(i dać raczysz).
Prowadź nas, Panie, drogą cnoty i obowiązku, drogą woli Twojej i przykazań Twoich. Obroń nas od wszelkich złych przygód i nie podawaj nas w moc grzechu i człowieka złego.
Ożywiaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Utwierdzaj nas w pełnieniu nauki Syna Twego. Daj, żebyśmy nigdy nie zboczyli z drogi prawdy i wzajemnego zaufania; żebyśmy wzajemnie cierpliwie znosili wady nasze i niedostatki; żebyśmy byli sobie pomocą w sprawach doczesnych i w dążeniu do Ciebie.
Łaską twoją pociągnij nas tak mocno ku Tobie, żebyśmy zasłużyli na wieczne złączenie się z Tobą w Królestwie chwały Twojej w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwy do Świętej Rodziny Modlitwa ks. Jana Berthiera do św. Rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem: Familia Nazaretana ille...!

z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas!

z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny

NEWSLETTER NR 2 (grudzień 2019)


NEWSLETTER NR 1 (październik 2019)

  • Po 90 dniach, modlitwę możesz ponowić.
  • Jeżeli zapomniałeś tekstów modlitwy (np. podczas podróży) możesz wzbudzić intencję modlitwy za określone małżeństwo i odmówić dziesiątkę Różańca.
  • Jeżeli miałeś przerwę w odmawianiu modlitwy, to podejmij ją dalej bezzwłocznie, gdyż ważniejsza jest ratowanie małżeństw niż „aptekarskie” traktowanie modlitwy.
  • Nie zapomnij zaprosić kolejnej osoby do tej modlitwy, drukując informacje, warunki i teksty modlitw, podając je dalej.