O nas

Propozycje

Duchowe Wspieranie Małżeństw

Rekolekcje

Zapisy

Kontakt

FanPage

Nagrania audio

Przewodnik dla osób pragnących się modlić

Szukaj na stronie

„Święta Rodzino z Nazaretu, zatroskana(-y) o los sakramentalnych małżeństw, ja …………………………..…………. (imię i nazwisko) przyrzekam i postanawiam, że od dnia dzisiejszego przyjmuję w opiekę duchową jedno sakramentalne małżeństwo zagrożone rozpadem, z mojego otoczenia lub inne wiadome Bogu i deklaruję, że przez 90 dni będę modlić się o jego uratowanie oraz o umocnienie w miłości i łasce Bożej.

Postanawiam odmawiać codziennie:

Koronkę do Świętej Rodziny,

Modlitwę Duchowego Wspierania,

oraz przyjąć dodatkowe postanowienie”


Święta Rodzino z Nazaretu!

Proszę Cię w intencji sakramentalnego małżeństwa zagrożonego rozpadem.

Otocz je Swoją przemożną opieką, udziel mu łaski wytrwania w przysiędze małżeńskiej aż do śmierci, a wszystkie trudności, które pojawiają się na jego drodze, niech z Twoją pomocą przezwycięży.

Wzmocnij w nim miłość i zgodę. Niech wiedzione Twoim wzorem wzrasta w cnotach. Amen.

Święta Rodzino – wspomagaj nas!

Święci małżonkowie Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami!

Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi Quattrocchi – módlcie się za nami!


K: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu

K: Chwała Ojcu... W: Jak była...

Na dużych paciorkach: Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas.

Na zakończenie każdej dziesiątki: Chwała Ojcu...

  • Po 90 dniach, modlitwę możesz ponowić.
  • Jeżeli zapomniałeś tekstów modlitwy (np. podczas podróży) możesz wzbudzić intencję modlitwy za określone małżeństwo i odmówić dziesiątkę Różańca.
  • Jeżeli miałeś przerwę w odmawianiu modlitwy, to podejmij ją dalej bezzwłocznie, gdyż ważniejsza jest ratowanie małżeństw niż „aptekarskie” traktowanie modlitwy.
  • Nie zapomnij zaprosić kolejnej osoby do tej modlitwy, drukując informacje, warunki i teksty modlitw, podając je dalej.