O nas

Propozycje

Duchowe Wspieranie Małżeństw

Rekolekcje

Zapisy

Kontakt

FanPage

Nagrania audio

Przewodnik dla osób pragnących się modlić

Szukaj na stronie

Święta Rodzino z Nazaretu!

Proszę Cię w intencji sakramentalnego małżeństwa zagrożonego rozpadem.

Otocz je Swoją przemożną opieką, udziel mu łaski wytrwania w przysiędze małżeńskiej aż do śmierci, a wszystkie trudności, które pojawiają się na jego drodze, niech z Twoją pomocą przezwycięży.

Wzmocnij w nim miłość i zgodę. Niech wiedzione Twoim wzorem wzrasta w cnotach. Amen.

Święta Rodzino – wspomagaj nas!

Święci małżonkowie Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami!

Błogosławieni małżonkowie Mario i Luigi Quattrocchi – módlcie się za nami!