Domy Samotnej Matki

Szukaj na stronie

Celem Domów Samotnej Matki jest przygotowanie samotnych matek do dalszego samodzielnego życia poza placówką dla bezdomnych i właściwej opieki nad dzieckiem poprzez:

  • Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom w ciąży i kobietom z małoletnimi dziećmi znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych
  • Zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu
  • Umożliwienie mieszkankom zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych. tj., wyżywienia, ubrania, podstawowych środków higieny osobistej i czystości, w sytuacjach, gdy nie mają możliwości ich samodzielnego zakupu
  • Umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych
  • Wsparcie psychologiczne, nauka budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi, z naciskiem na relacje z własnymi dziećmi
  • Pomoc w podjęciu działań zmierzających do samodzielnego życia (wsparcie pracownika socjalnego Domu). Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzimymi gminami, skąd pochodzą trafiające do nas Panie
  • Nauka umiejętności przydatnych w dalszym życiu, np. gotowanie, sprzątanie, dbanie o higienę osobistą, umiejętność zarządzania własnym budżetem