Górski Rejs Kobiet

Szukaj na stronie

Górski Rejs Kobiet to rekolekcje dla kobiet. Są wołaniem naszego serca i chęcią dzielenia się Panem Bogiem, to połączenie gór i miłości, to źródło energii, która jest nam tak bardzo potrzebna w walce o przetrwanie w naszym życiu tu na ziemi. Górski Rejs Kobiet to chwilowe zapomnienie prozy życia, to odkrywanie Pana Boga takim jakim jest naprawdę i wreszcie to osobista relacja z Panem Bogiem.

Na tych rekolekcjach chodzimy po górach, tworzymy wspólnotę ludzi spontanicznych, otwartych, wesołych, pragnących odszukać Boga, pragnących wypełnić pustkę Słowem Bożym, kochających góry.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE O WYDARZENIU

DANE ZGŁOSZENIA
FINALIZOWANIE REJESTRACJI