Duchowe Wspieranie Małżeństw

Przewodnik

  • Duchowe Wspieranie małżeństw to modlitwa w intencji sakramentalnych małżeństw zagrożonych rozpadem.
  • Chodzi o jedno konkretne małżseństwo z Twojego otoczenia, lub inne wiadome Bogu.