O NAS

Misjonarze Świętej Rodziny

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY

Historia Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny rozpoczęła się w zupełnie nieznanej francuskiej górzystej wiosce, La Salette. Dzisiaj jest to miejsce znane z objawienia się Matki Bożej dwojgu pastuszkom, Maksyminowi Giraud i Melanii Calvat w dniu 19 września 1846 roku. Maryja w półgodzinnym orędziu ze łzami w oczach prosiła, by dzieci przekazały Jej słowa całemu światu.

Wkrótce wezwanie Matki Bożej zostało podjęte przez miejscowego biskupa i księży z diecezji. Z ich inicjatywy powstało Zgromadzenie Saletynów, które za główny cel obrało sobie głoszenie Orędzia Maryi. Jednym z członków tego Zgromadzenia był o. Jan Berthier, Założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

28 września 1895 roku w Grave (Holandia), w byłych koszarach wojskowych, rozpoczęły się zajęcia dla pierwszych kandydatów do naszego Zgromadzenia. Ważnym momentem dla nowo powstałej wspólnoty zakonnej był dzień święceń kapłańskich pierwszych trzech diakonów (20 sierpnia 1905 roku). Do Polski Misjonarze przybyli 24 lutego 1921 roku. Pierwsze domy zakonne powstały w Wieluniu, Kazimierzu Biskupim k. Konina oraz w Górce Klasztornej (ok. 40 km od Piły). Ks. Antoni Kuczera MSF, który zapoczątkował posługę w Polsce, był zarazem pierwszym prowincjałem MSF. W przeciągu osiemdziesięciu lat pracy na polskich ziemiach powstało kilkanaście domów zakonnych, min. w: Rzeszowie, Gliwicach, Szczytnej, Poznaniu (dom prowincjalny), Bąblinie, Otwocku, Złotowie i Wielkim Klinczu k. Kościerzyny (dziś parafia i nowicjat). Współbracia z Polski pracują także w Austrii, Kanadzie, Niemczech, północnej Norwegii, Papui Nowej Gwinei, Włoszech, a ostatnio także na Białorusi i w Czechach.